Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Banner

Modul Banner prináša možnosť nahrávania a editovania bannerov na vašom webe. Nahráva sa prostredníctvom CMS systému v sekcii Banner, kde zvolíte banner a umiestnenie, kde sa má zobrazovať.

K dispozícií je aj možnosť pozície Logo, ktorá vloží obrázok do hlavičky webu ako logo vašej realitnej kancelárie. Ďalšou možnosťou je pozícia štandardne určená na umiestňovanie bannerov podľa pozície pre šablónu, ktorú máte určenú pre svoj web.

Podobné moduly
Slideshow
Už náš systém používajú