Spracúvanie osobných údajov

V tejto sekcii sa dozviete, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú vaše práva v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej aj “Nariadenie”), a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “Zákon”).

Prevádzkovateľ

RealSoft, s. r. o., so sídlom Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 46 786 686

Zodpovedná osoba (DPO)

Zodpovednú osobu (Data Protection Officer) môžete kontaktovať na adrese spoločnosti: RealSoft, s. r. o., Prievozská 14, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov alebo prostredníctvom e-mailu: zo-ZVNC-realsoft.sk.

Odporúčame prečítať si celé pravidlá a zásady, ktoré nájdete v nasledujúcich dokumentoch na stiahnutie:

Práva dotknutých osôb

Prehľad práv dotknutej osoby (RealSoft_prehlad_prav_dotknutej_osoby.pdf)
Výkon práv dotknutej osoby (RealSoft_vykon_prav_dotknutej_osoby.pdf)
Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (RealSoft_oznamenie_porusenia_ochrany_osobnych_udajov.pdf)
Žiadosť na výkon práva dotknutej osoby (RealSoft_ziadost_na_vykon_prava_dotknutej_osoby.pdf)

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre obchodných partnerov (RealSoft_informacna_povinnosť_obchodni_partneri.pdf)
Informácia o spracúvaní osobných údajov – registrácia do správcovského systému RealSoft (RealSoft_informacna_povinnost_registracia.pdf)