Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Novinky

Modul Novinky Vám poskytuje možnosť zadávať zverejňovať všetky novinky, ktoré uznáte za potrebné prostredníctvom CMS systému vašej web stránky. Novinky zadávate ako články, a tie sa Vám na stránke zobrazujú podľa posledného dátumu  pridania.
Podobné moduly
Už náš systém používajú