Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Referencie

Aj na realitnom trhu platí pravidlo "Dobrá reklama - najlepšia reklama". Tú si poskytovaním služieb môžete zabezpečiť prostredníctvom referencií od Vašich klientov, ktoré môžete zverejniť na svojej web stránke cez modul Referencie.

Vyskladajte si vlastný dotazník, ktorý bude zaslaný klientovi po úspešnom predaji nehnuteľnosti. Pomocou otázok, ktorých zodpovedanie môže byť formou výberu možností, percenruálneho zobrazenia alebo textu získate vzhľad referencie presne podľa vašich predstáv.

Podobné moduly
Newsletter
Už náš systém používajú