Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Vyhľadávanie

Modul Vyhľadávanie verzia 1 je pôvodný vyhľadávací nástroj nehnuteľností ponúkaných na vašej webstránke. Poskytuje filtrovanie podľa Druhu, Kategórie, Okresu/Kraja/Obce alebo Fulltextové vyhľadávanie. Ak sa rozhodujete aj na základe ceny alebo výmery nehnuteľnosti, je tu možnosť vyhľadať ich podľa rozmedzia týchto parametrov.

Vyhľadávanie - verzia 2

Modul Vyhľadávanie verzia 2 je oproti verzii 1 sofistikovanejší vyhľadávací nástroj. Pri voľbe vyhľadávacích kritérií môžete pre každý parameter zvoliť viacero položiek, napr. dva druhy (Predaj, Kúpa, ..) alebo kraje (Bratislavský, Trnavský, ... ) a pod.
Podobné moduly
Už náš systém používajú