Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Vyvolanie akcie

Modul Vyvolanie akcie umožňuje vytvoriť si na web stránke vlastné tlačidlo s ľubovoľnou akciou. Môžete sa rýchlo prekliknúť do ktorejkoľvek sekcie web stránky, článku, modulu, či iný odkaz.
Podobné moduly
Už náš systém používajú