Spravujte
nehnuteľnosti v unikátnom
administračnom systéme

Vytvoríme Vám web s ponukou Vašich inzerátov, ktoré zverejníme na ďalších 16 portáloch
Vyskúšať bezplatne

Vyvolanie akcie

Modul Vyvolanie akcie umožňuje vytvoriť si na web stránke vlastné tlačidlo s ľubovoľnou akciou. Môžete sa rýchlo prekliknúť do ktorejkoľvek sekcie web stránky, článku, modulu, či iný odkaz.