Rozsirenia Puzzle webu

Web a správcovský systém pre vašu realitnú kanceláriu

Projekty

Ak máte v ponuke novostavby bytov, ktoré patria pod rovnaký projekt, môžte ich jednoducho dostať pod jednu strechu pomocou pluginu Projekty. Ten predstavuje možnosť vytvorenia hlavného projektu, napr. výstavby dvadsiatich bytov niekde v centre mesta, ktorý bude obsahovať 20 položiek. Tieto položky nastavíte ako podprojekty hlavného projektu, resp. novostavby a dostávate komplexný prehľad o celej zákazke - začiatku a konci výstavby, počtu izieb jednotlivých novostavieb, úžitkovej plochy, počtu podlaží, ceny a informácie o stave, či je ešte daná novostavba voľná, predaná, rezervovaná a pod. Kedykoľvek však máte možnosť zmeniť ľubovolnú položku z tohto projektu ako samostatnú nehnuteľnosť a prezentovať ju tak aj vo svojej ponuke. Všetky tieto zmeny realizujete prostredníctvom správcovského systému Realsoft.sk, kde vyplníte pre hlavný projekt Kategóriu Novostavba - Predaj, a podprojektom Byty - Predaj alebo inú.
Podobné moduly
Už náš systém používajú